Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/298/2021

(FO) Vargová Emília (10.02.1987)

Cífer , 90841 Cífer

Spisová značka, typ konania:
36OdK/298/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
08.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vargová Emília, , 90841 Cífer, Slovensko
Lehoty:
22.11.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.12.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.12.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie