Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/320/2021

(FO) Suchý Roman (05.08.1977)

Riečna 1564/2 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/320/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
02.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Suchý Roman, Riečna 1564/2 , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
16.11.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.12.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.12.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie