Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/223/2021

(FO) Slaný Miloš (19.05.1969)

Nová Ves nad Žitavou 111, 95151 Nová Ves nad Žitavou

Spisová značka, typ konania:
28OdK/223/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slaný Miloš, 111, 95151 Nová Ves nad Žitavou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--