Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/223/2021

(FO) Gažik Eduard (02.05.1982)

Lontov 190, 93575 Lontov

Spisová značka, typ konania:
27OdK/223/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gažik Eduard, 190, 93575 Lontov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--