Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/140/2021

(FO) Červenáková Lýdia (10.02.1967)

124 , 93701 Kukučínov

Spisová značka, typ konania:
29OdK/140/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
od 07.10.2021
Stav konania:
07.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červenáková Lýdia, 124 , 93701 Kukučínov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--