Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/225/2021

(FO) Bartoš Dominik (27.07.1990)

Textilná ul. 3057, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/225/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 15.10.2021
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartoš Dominik, Textilná ul. 3057, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--