Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/320/2021

(FO) Dudi Ladislav (02.01.1983)

SNP 32 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
3OdK/320/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 01.10.2021
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dudi Ladislav, SNP 32 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--