Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/262/2021

(FO) Bikárová Marcela (12.03.1976)

Švedlár 21 , 05334 Švedlár

Spisová značka, typ konania:
30OdK/262/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--