Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/228/2021

(FO) Červená Iveta (28.01.1967)

Nemčice , 95501 Nemčice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/228/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 21.10.2021
Stav konania:
21.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červená Iveta, Nemčice , 95501 Nemčice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--