Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/353/2021

(FO) Berkyová Ingrid (03.04.1975)

Trebeľovce 36, 98531 Trebeľovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/353/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
16.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berkyová Ingrid, 36, 98531 Trebeľovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--