Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/26/2021

(FO) Pribyla Ondrej (27.02.1977)

Štefánikova 1282, 90801 Kúty

Spisová značka, typ konania:
60OdK/26/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
10.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.10.2021 - Vyhlásený konkurz
10.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pribyla Ondrej, Štefánikova 1282, 90801 Kúty, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 247 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 225 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie