Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/351/2021

(FO) Berky Milan (30.06.1963)

Lánska 955/28 , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/351/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Milan, Lánska 955/28 , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--