Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/263/2021

(FO) Ikriová Darina (23.02.1992)

Rudná 341 , 04801 Rudná

Spisová značka, typ konania:
30OdK/263/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ikriová Darina, Rudná 341 , 04801 Rudná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--