Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/349/2021

(FO) Balážová Júlia (13.09.1974)

Partizánske , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/349/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Júlia, , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie