Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/346/2021

(FO) Ščepka Lukáš (01.06.1988)

Horská 1309, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/346/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ščepka Lukáš, Horská 1309, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
29.11.2021 Pondelok
základná prihlasovacia lehota
29.12.2021 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie