Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/267/2021

(FO) Dzugasová Eva (18.12.1968)

186 , 05306 Bijacovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/267/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dzugasová Eva, 186 , 05306 Bijacovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie