Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/96/2021

(FO) Galbová Alžbeta (13.06.1982)

Hlavná 68/107 , 90061 Gajary

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/96/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
04.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 28.10.2021
do 03.10.2022
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie