Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/237/2021

(FO) Jaroš Adam (13.05.1986)

L. Kossútha 1563, 94110 Tvrdošovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/237/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
03.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jaroš Adam, L. Kossútha 1563, 94110 Tvrdošovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie