Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/142/2021

(FO) Bozsenyiková Adriana (10.08.1972)

Švabinského 1063, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
33OdK/142/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
od 26.10.2021
Stav konania:
26.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--