Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/238/2021

(FO) Sitka Peter (30.01.1984)

Perecká ul. 2970, 93405 Levice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/238/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
03.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sitka Peter, Perecká ul. 2970, 93405 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie