Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/114/2021

(FO) Baláž Koloman (09.07.1970)

Pltnícka 4377, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
1OdK/114/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
21.06.2022 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
12.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.10.2021 - Vyhlásený konkurz
21.06.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Koloman, Pltnícka 4377, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--