Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/36/2016

(PO) F.B.A., s.r.o., IČO 47347651

Nám. hraničiarov 6/a, 85103 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/36/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
10.10.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.07.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.08.2016 - Začaté konkurzné konanie
06.12.2016 - Vyhlásený konkurz
10.10.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 10.01.2017
do 11.02.2020
od 06.12.2016
do 09.01.2017
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner, IČO , Cintorínska 22 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
20.01.2017 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.01.2017 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.02.2017 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.02.2017 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
212 696,16 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
7 rokov a 97 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
6 rokov a 309 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--