Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/36/2016

(PO) F.B.A., s.r.o., IČO 47347651

Nám. hraničiarov 6/a, 85103 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/36/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
06.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.07.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.08.2016 - Začaté konkurzné konanie
06.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.01.2017
do 11.02.2020
od 06.12.2016
do 09.01.2017
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner, IČO , Cintorínska 22 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
20.01.2017 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.01.2017 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.02.2017 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.02.2017 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 212 696,16 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 5 277,71 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--