Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/125/2021

(FO) Orosi Lukáš (17.08.1987)

Andreja Mráza 3161, 82103 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
31OdK/125/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
21.04.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2021 - Vyhlásený konkurz
21.04.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie