Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/192/2021

(FO) Lietava Ľubor Graham (13.01.1964)

Bratislava-Nové Mesto , Bratislava-Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
33OdK/192/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
05.02.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária, IČO 36856584, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie