Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/249/2021

(FO) Halásziková Katarína (29.04.1987)

Sústružnícka ul. 1367, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
23OdK/249/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 09.11.2021
Stav konania:
03.06.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.11.2021 - Vyhlásený konkurz
03.06.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Halásziková Katarína, Sústružnícka ul. 1367, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--