Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/355/2021

(FO) Gažová Viera (25.08.1983)

Odborárska 21 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/355/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
31.05.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.10.2021 - Vyhlásený konkurz
31.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gažová Viera, Odborárska 21 , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
14.12.2021 Utorok
základná prihlasovacia lehota
13.01.2022 Štvrtok
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie