Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/371/2021

(FO) Babnič Jozef (25.04.1969)

Rohozná 656, 91101 Brezno

Spisová značka, typ konania:
2OdK/371/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
06.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babnič Jozef, Rohozná 656, 91101 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie