Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/149/2021

(FO) Hantáková Marcela (01.08.1987)

Kopčianska 2970/88 , Bratislava - Petržalka

Spisová značka, typ konania:
31OdK/149/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 03.12.2021
Stav konania:
08.03.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2021 - Vyhlásený konkurz
08.03.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie