Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/378/2021

(FO) Plánka Attila (30.06.1972)

Škultétyho 498, 98201 Tornaľa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/378/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
06.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Plánka Attila, Škultétyho 498, 98201 Tornaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie