Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/4/2021

(FO) Pásztor Štefan (27.08.1952)

Číž 92, 98043 Číž

Spisová značka, typ konania:
4OdS/4/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
06.11.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
12.01.2022 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
06.11.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Pásztor Štefan, 92, 98043 Číž, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie