Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/184/2021

(FO) Molnárová Jana (04.04.1977)

Malacky , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
33OdK/184/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
11.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Molnárová Jana, Malacky , 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--