Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/392/2021

(FO) Bartošová Miroslava (20.04.1989)

M. Kukučína 711/4 , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/392/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
13.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Miroslava, M. Kukučína 711/4 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie