(FO) Sabol Ján (07.07.1951)

Vodárenská 5990, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2K/33/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
13.09.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.08.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.09.2016 - Začaté konkurzné konanie
13.09.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 13.09.2016
do 07.03.2019
Navrhovatelia:
Sabol Ján, Vodárenská 5990, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--