Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/255/2021

(FO) Petrůjová Monika (01.04.1972)

Bátovce 192, 93503 Bátovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/255/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
19.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Petrůjová Monika, 192, 93503 Bátovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie