(FO) Hruška Roman (27.06.1968)

Veľké Leváre 342, 90873 Veľké Leváre

Spisová značka, typ konania:
6K/42/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
07.09.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.08.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.08.2016 - Začaté konkurzné konanie
07.09.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.09.2016
do 09.09.2019
Navrhovatelia:
JUDr. Jozef Tuhovčák, IČO , Záhradnícka 41 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie