Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/191/2021

(FO) Véber Atila (16.05.1969)

Šahy , 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
29OdK/191/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Véber Atila, , 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--