Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/193/2021

(FO) Markuseková Annamária (04.06.1972)

Dlhá ul. 323/12 , 94504 Komárno-Nová Stráž

Spisová značka, typ konania:
29OdK/193/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Markuseková Annamária, Dlhá ul. 323/12 , 94504 Komárno-Nová Stráž, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--