(FO) Ružinský Ján (01.11.1958)

Viedenská 2645, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
26K/47/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
22.09.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.08.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.09.2016 - Začaté konkurzné konanie
22.09.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ružinský Ján, Viedenská 2645, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--