Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021

(FO) Roháč Štefan (09.01.1960)

Levice 3555, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/267/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
25.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Roháč Štefan, 3555, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 8 701,78 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie