Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/415/2021

(FO) Škorec Peter (18.02.1962)

Železná Breznica 153, 96234 Železná Breznica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/415/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
29.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
Navrhovatelia:
Škorec Peter, 153, 96234 Železná Breznica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 541,49 € , majetok v hodnote 22 536,81 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie