Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/271/2021

(FO) Husár Miroslav (02.02.1986)

Golianovo , 95108 Golianovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/271/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
04.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Husár Miroslav, , 95108 Golianovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--