Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/171/2021

(FO) Tanko Tibor (10.09.1982)

Jaseňová 3623, 81104 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
31OdK/171/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
08.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tanko Tibor, Jaseňová 3623, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie