Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/15/2021

(FO) Krajčovičová Eva (06.08.1960)

Internátna 679/41 , 97404 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
6OdK/15/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
Stav konania:
31.05.2022 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
10.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
31.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Krajčovičová Eva, Internátna 679/41 , 97404 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--