Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/20/2021

(FO) Bielený Roman (09.05.1970)

Príbelce 122, 99125 Príbelce

Spisová značka, typ konania:
6OdK/20/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bielený Roman, 122, 99125 Príbelce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--