Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/21/2021

(FO) Dunová Mária (25.09.1989)

Ipeľská 36, 99122 Bušince

Spisová značka, typ konania:
6OdK/21/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
od 26.11.2021
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dunová Mária, Ipeľská 36, 99122 Bušince, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--