Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/23/2021

(FO) Suchý Gustáv (20.01.1978)

Horné Mladonice 108, 96241 Horné Mladonice

Spisová značka, typ konania:
6OdK/23/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Suchý Gustáv, 108, 96241 Horné Mladonice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--