Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/270/2021

(FO) Kürti Alexander (28.02.1973)

Studená strana 814, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/270/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 26.11.2021
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kürti Alexander, Studená strana 814, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie