Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/406/2021

(FO) Čačík Kamil (15.01.1958)

Legionárska 664, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/406/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čačík Kamil, Legionárska 664, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--