Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/27/2021

(FO) Čočo Roman (21.03.1987)

Šivetice 21 , 04914 Licince

Spisová značka, typ konania:
6OdK/27/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čočo Roman, Šivetice 21 , 04914 Licince, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--