Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/280/2021

(FO) Baláž Bohuš (03.05.1971)

Rajčany 9, 95632 Rajčany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/280/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
11.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Bohuš, 9, 95632 Rajčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--